Kurt De Backer

Kurt De Backer is stafmedewerker bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Hij is coördinator van het CAW-hulpverlening aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016.

kurt.debacker@steunpunt.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen