Jo Deferme

Jo Deferme is doctor in de geschiedenis en lic. Germaanse. Hij is gespecialiseerd in de sociaalpolitieke geschiedenis en actualiteit. Hij deed onderzoek en doceerde aan de KU Leuven, EHSAL, HUB en Drew University.

jo.deferme@gmail.com

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen