Jan Steyaert

Jan Steyaert is wetenschappelijk medewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij is redacteur van de Canon Sociaal Werk en redactielid van Sociaal.Net.