Filip Abts

Filip Abts was van 2011 tot 2016 ervaringswerker bij vzw Walden in Leuven. Die ervaringen verwerkte hij in het boek: Verween, G. en Abts, F. (2015),  Samen werken aan herstel! Gids voor cliënten en hulpverleners, Leuven, Acco. Hij verbleef van december 2019 tot april 2020 als patiënt in psychiatrisch centrum Bethanië, Zoersel.