Eva Verraes

Eva Verraes is directeur van HERW!N, de koepelorganisatie van sociale circulaire ondernemers.