Erik De Belie

Erik De Belie is psychotherapeut bij M.F.C. De Hagewinde en lector aan de HOGENT (FMW – vakgroep Orthopedagogiek – E-Qual).