Didier Reynaert

is lector Sociaal Werk aan HOGENT, lid van het onderzoekscentrum EQUALITY

en gastlector Kinderrechten aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).