David Lowyck

David Lowyck is directeur van Minor Ndako vzw, een jeugdhulpvoorziening in Anderlecht.