Bea Van Robaeys

Bea Van Robaeys is doctor in het sociaal werk en als lector en onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal werk en de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool.

bea.vanrobaeys@kdg.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen