Studiedag: Vertrouwen is belangrijk voor de mens, de sociale professional en het sociaal werk

Donna Kerseboom

Vertrouwen is belangrijk in alle vormen van sociaal werk, maar staat vaak onder druk. Tijdens deze studiedag nemen we het belang van vertrouwen onder de loep: voor de mens (onze cliënt), de sociale professional en het sociaal werk.

© Pexels / Gary Barnes

Vertrouwen hebben in onze medemens is een universele behoefte, zeker wanneer we ons kwetsbaar voelen.

‘Zorgbehoevende cliënten’ zijn gewone mensen die in hun unieke fragiliteit op zoek gaan naar bakens van vertrouwen. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af: Wat doet de OCMW-medewerkster met de info die ik haar toevertrouw? Delen jeugdwerkers informatie over mijn privéleven met elkaar? Wie kijkt mijn persoonlijke dossier in?

Tijdens de studiedag ‘Mens zoekt vertrouwen’ wikken en wegen we het begrip ‘vertrouwen’. Deze studiedag is een organisatie van SAM, i.s.m. Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn HogeschoolThomas More Hogeschool en Sociaal.Net. De studiedag kadert in Sterk Sociaal Werk, de Vlaamse lijn ‘Werken in en met vertrouwen’.

Programma

De blik van ervaringsdeskundigen. Wat denken zij over het belang van vertrouwen in hun contact met sociale professionals? Hoe schatten ze de betrouwbaarheid in van hun sociale professional? ​​​​​​​We luisteren en kijken naar een lied dat ervaringsdeskundigen schreven: een lied dat ons doet beseffen hoe belangrijk vertrouwen is.

‘Vertrouwen’: wat is dat dan? Met een ethicus maken we een denkoefening over kwetsbaarheid en vertrouwen: “Ik vertrouw je” is geen gratuite uitspraak in het sociaal werk. Wat betekent het om iemand te vertrouwen? Waar liggen de valkuilen? Waarom is een ethische houding daarbij belangrijk?

Vertrouwen in jeugdwerk en hulpverlening. Een sociaal werker met ruim twintig jaar ervaring kijkt naar vertrouwen in jeugdwerk en hulpverlening: hoe ziet ze dat evolueren? Zij gaat in gesprek met een sociale professional die sekswerkers ondersteunt. Vertrouwen is een heel belangrijk item voor mensen die hun beroep zorgvuldig willen beschermen.

Vertrouwen op het werk. Een vertrouwenspersoon voor personeel gaat in gesprek met een vakbondssecretaris: beiden geven ons een inkijk in belang van vertrouwen in de werkcontext.

Vertrouwen in het buurtwerk. Hoe bewaar je het evenwicht tussen het vertrouwen van een individu in buurtwerk en het vertrouwen van de groep? Er ontstaat nogal eens spanning op dat evenwicht. Hoe hanteer je dat als opbouwwerker?

Vertrouwen in onze stiel. In enkele slotbeschouwingen geven we vertrouwen in de stiel van de sociale professional de plaats die het verdient!

Inschrijven

De studiedag vindt plaats op vrijdag 24 maart van 9.30 tot 13.00 uur in de Karel de Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Deelname voor studenten is gratis, voor praktijkwerkers kost het 40 euro, inclusief broodjeslunch.

Inschrijven kan tot 15 maart via de website van SAM vzw.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.