Boek

Tussen centrum en periferie

Over de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties

Geert Vandamme

Peter Raeymaeckers is doctor in de sociale wetenschappen en dit boek is de neerslag van zijn doctoraat. In die zin is het een uiterst boeiend en interessant boek, maar wel een werk dat inspanning vraagt om te lezen. Het boek is in vier delen opgebouwd en onderzoekt de netwerken van hulpverleningsorganisaties in een snel evoluerende maatschappij.

Complexe problemen

Hulpverleningsorganisaties worden geconfronteerd met complexe problemen van vaak heterogene doelgroepen. Deze multi-problemen kunnen vaak moeilijk te lijf gegaan worden vanuit één organisatie en dus is de nood aan samenwerken én netwerken overal sterk aanwezig.

‘Hoe verklaren we de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties?’

Dit boek onderzoekt deze netwerken via twee onderzoeksvragen: in hoeverre en hoe sterk staan hulpverleningsorganisaties met elkaar in verbinding en hoe verklaren we de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties. Dat laatste kan op twee manieren: via coördinatie tussen de verschillende organisaties en via het gedrag van invloedrijke actoren of sleutelorganisaties. Netwerken worden in deze studie afgebakend volgens geografische (Antwerpen), functionele en een relationele criteria.

Heldere structuur

De heldere structuur van het boek en een uitgebreide inhoudsopgave maken dat de lezer gemakkelijk kan verder graven en opzoeken. Eerst worden de verschillende hulpverleningsorganisaties onder de loep genomen. Binnen de studie worden zij gedefinieerd als organisaties die het welzijn van het individu stimuleren, promoten of bewaken. Het zijn ‘collectieve entiteiten‘ die een bepaalde technologie toepassen om een doelstelling te bereiken. Wat hulporganisaties met elkaar verbindt is dat ze, binnen hun grote verscheidenheid, elk een verandering nastreven binnen de concrete situatie van hun cliënten.

Het tweede deel staat stil bij de methodologie van sociale netwerkanalyse, waarmee de netwerken in kaart worden gebracht. De laatste twee delen van het meer dan vierhonderd pagina’s tellende onderzoek bespreken de onderzoeksresultaten, formuleren een besluit en plaatsen enkele kritische kanttekeningen bij de resultaten. Het boek wordt afgesloten met een bibliografie en een aantal ondersteunende bijdragen.

Onderliggende keuzes

Het onderzoek is, voor wie de kracht en het doorzettingsvermogen heeft om het door te nemen, een meerwaarde voor wie op zoek is naar informatie over de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties. Het brengt niet enkel de netwerken in kaart, maar beschrijft ook de onderliggende factoren en processen.

‘Wie inzicht heeft in deze processen kan makkelijker verbinden en netwerken.’

In deze tijden van financiële spaarzaamheid worden beleidsmakers voor keuzes geplaatst waarbij ze optimaal en efficiënt dienen te beslissen. Deze studie kan daarbij een grote hulp zijn. Ze omschrijft onder meer wat het belang is van de methodiek en technologie die elke organisatie typeert. Wie inzicht heeft in deze processen kan makkelijker verbinden en netwerken. Daarnaast liggen er in de methodologie van de studie diverse handvatten om de link te leggen van de theorie naar de eigen praktijk.

Signaleringsfunctie

Actief welzijnsoverleg moet niet enkel een infonetwerk zijn, maar eveneens een signaleringsfunctie ontwikkelen en opnemen. Ook de verwevenheid van organisaties die een geloofwaardige sleutelpositie bekleden zijn van groot belang bij het zoeken naar antwoorden op de vragen van cliënten met de meest kwetsbare en uiteenlopende profielen.

Reacties [1]

  • Peter Raeymaeckers

    Bedankt voor de recensie! Je vastberadenheid om de worsteling met mijn doctoraat aan te gaan is bewonderenswaardig ? !

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tussen centrum en periferie

Over de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties

Peter Raeymaeckers

Leuven | Uitgeverij ACCO | 2014 | 427 p | 42,50 euro