Boek

Shockproof!?

Leren omgaan met trauma

Marieke Peere

We staan er niet echt bij stil, maar heel wat mensen worden slachtoffer van een schokkende gebeurtenis. Shockproof!? helpt je beter te begrijpen wat een trauma is, hoe je ermee kan omgaan en hoe je een slachtoffer kan ondersteunen.

Met de neus op de feiten

De schrijfster drukt je direct met de neus op de feiten: “80% van de Nederlanders hebben minstens één traumatische ervaring meegemaakt, waarvan ongeveer 10% een posttraumatische stressstoornis veroorzaakt.” Een trauma heeft een invloed op het denken, handelen en voelen.

 ‘De ene mens verwerkt gemakkelijker een trauma dan de andere.’

In het boek wordt het verschil tussen een vervelende gebeurtenis en een traumatische ervaring geduid. Er wordt ingegaan op hoe men een trauma verwerkt en op de werking van de hersenen op het moment dat men geconfronteerd wordt met een bedreigende ervaring.

De symptomen die tijdens en kort na de traumatische gebeurtenis aanwezig zijn of die na enkele dagen of weken opduiken, passeren de revue. Ook de algemene factoren die ervoor zorgen dat de ene mens gemakkelijker een trauma kan verwerken dan de andere, bieden stof tot nadenken.

Specifieke stoornissen

Verder wordt stilgestaan bij de verschillende aandoeningen die kunnen optreden na een traumatische ervaring. De internationale diagnostische handboeken onderscheiden de posttraumatisch stressstoornis, acute stressstoornis en aanpassingsstoornis.

De schrijfster vult dit aan door kort stil te staan bij complexe stoornissen. Een toelichting van het verwerkingsproces geeft meer inzicht in de gedragingen en de reacties van de getroffene.

Handvaten

Het hoofdstuk ‘Wat kun jij doen?’, is de kern van het boek. Het bevat praktische handvaten hoe je kan omgaan met personen die (net) een traumatische gebeurtenis achter de rug hebben.

 ‘Soms is therapie aan te raden.’

Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende oefeningen die ervoor kunnen zorgen dat een slachtoffer terug aanwezig is in het hier en het nu. Het gaat om relaxatie-, ontspannende, houvast-verhogende en hier-en-nu-oefeningen. Je kan de beschrijving vergelijken met een gebruiksaanwijzing.

Ook therapie kan zeer helpend zijn en is soms aan te raden. In het laatste hoofdstuk krijg je achtergrondinformatie over de mogelijke therapievormen.

Toegankelijk boek

Het is een vrij toegankelijk boek, zowel voor mensen die een trauma hebben meegemaakt als voor leidinggevenden, veldwerkers of docenten. Veel voorkennis is niet nodig.

 ‘Voorkennis is niet nodig.’

Een traumatische ervaring moet men ernstig nemen. Toch schrikt de schrijfster er niet voor terug om af en toe gebruik te maken van een cartoon. Figuren zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in de theorie. En dat alles wordt afgewisseld met concrete voorbeelden van personen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt.

Op het einde van het boek worden zeer concrete tips gegeven voor de eerste opvang en om slecht nieuws te melden.

Krachtige mix

Met een krachtige mix van theorie, voorbeelden uit het dagelijks leven, reflectieopdrachten en concrete tips, verliest het boek zijn doel niet. Je krijgt een duidelijk beeld van de reacties die kunnen wijzen op een trauma en hoe je iemand na een trauma kan ondersteunen of eventueel verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.