Boek

Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn?

Paul Goetstouwers

Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn? Wat na onze dood? Deze vraag stellen vooruitziende ouders van een kind met een beperking. Rudi Mattheus wil die vraag beantwoorden.

Erfrecht

Dit boek bestaat uit twee delen. Deel één, de theorie van het erfrecht, is bedoeld om de leek inzicht te geven in de juridische materie en begrippen. In het tweede deel past Matteus de theorie toe in de praktijk, specifiek op erfrechtelijke kwesties waarbij er een persoon met een beperking betrokken is. Overigens: niet enkel deze doelgroep worstelt met deze vragen. Wanneer een partner of familielid begint te dementeren, komen dezelfde of gelijkaardige problemen aan bod.

‘De auteur spreekt met kennis van zaken.’

De auteur beperkt zich in het eerste deel tot de basisregels van het erfrecht. Hij doet dit op een heel begrijpelijke en bevattelijke manier zodat de niet-jurist goed kan volgen. Er wordt enkel uitgeweid wanneer het voor het verdere verhaal nuttig is en de voorbeelden die later in het praktijkdeel aan bod komen daar baat bij hebben. Opsommingen worden beperkt, voorbeelden zijn heel helder. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer schenken, erven en legaten, telkens met relevante links naar het fiscale recht. De theorie wordt doorspekt met allerhande tips, do’s en don’ts die het geheel erg verteerbaar en leerrijk maken.

Praktijkvoorbeelden

Het tweede deel biedt wat het belooft. Via praktijkvoorbeelden loodst de auteur de lezer doorheen een toch wel verwarrend en niet eenvoudig kluwen. Zo is burgerlijk recht geen fiscaal recht en wat in het ene rechtsgebied als ‘afgedaan’ wordt bestempeld, kan in het andere gebied na enkele jaren toch weer de kop opsteken. Bij nader inzien (na professioneel advies) kan het verwerpen van een nalatenschap soms voordeliger zijn dan het aanvaarden ervan. De auteur spreekt met kennis van zaken. Hij heeft zich niet alleen verdiept in erfrechtelijke kwesties, maar kent ook duidelijk de problematiek van personen met een beperking.

Vanuit zijn dagelijkse praktijk als adviseur slaagt hij erin een breed scala van handelswijzen voor te stellen. Dat de auteur zich specialiseert in deze materie bewijzen ook de nieuwsbrieven en diverse publicaties die hij verspreidt. Hij is dagelijks bezig met het analyseren van familiale situaties en het adviseren in financiële vraagstukken. Qua nalatenschappen blijft het niet altijd bij de meest voor de hand liggende adviezen. Zo toont hij ook de mogelijkheden van het oprichten of instappen in vennootschappen, stichtingen en fondsen. Deze manieren om financiële zekerheid op te bouwen, gaan ongetwijfeld aan veld winnen.

Financiële zekerheid

Twee belangrijke vraagstukken houden ouders van een kind met een beperking ‘s nachts wakker: de opvangmogelijkheden (of spreken we eerder over opvangtekorten?) en de vraag naar financiële zekerheid. Stellen dat hier een erg relevant thema wordt behandeld, is dan ook het intrappen van een open deur. De meerwaarde van dit werk ligt in het creëren van openingen en het sereen bespreekbaar maken van een moeilijke en delicate kwestie.

‘Het boek is geschreven voor ouders die zoekend zijn.’

Verdienstelijk is het feit dat personen met een beperking geportretteerd worden als volwaardig burgers met rechten en plichten, met een toekomst voor zich die (financieel) zo goed als mogelijk wordt voorbereid en gepland. Het boek is geschreven voor mensen en ouders die op dit vlak zoekende zijn. Het lijkt me echter niet vanzelfsprekend dat wie hierover vragen heeft als eerste insteek een boek gaat lezen. Vermoedelijk gaan ze eerder raad vragen bij iemand van vlees en bloed met juridische kennis. Dat het boek nadien als perfect naslagwerk kan dienen, is duidelijk.

Meer ouders stellen zich vragen over opvangmogelijkheden dan over de nalatenschap, niet iedereen is immers even kapitaalkrachtig. Toch kan beter iedereen goed geïnformeerd zijn. Het komt de gemoedsrust ten goede indien de nalatenschap en de financiële zekerheid goed geregeld zijn.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn?

Rudi Mattheus

Mechelen | Uitgeverij Kluwer | 2014 | 153 p | 26,09 euro