Boek

Dementie

De essentie

Mia Van Loon, Nele Cleynhens

De komende jaren zal de toename van het aantal ouderen zorgen voor een stevige stijging van het aantal personen met dementie. Met de publicatie ‘Dementie. De essentie’ wil Jan Steyaert de zoektocht naar informatie over dementie vergemakkelijken.

Boodschap begrepen

Het taboe rond deze ziekte is de laatste jaren sterk doorbroken. Iedereen die er meer over wil weten, kan via verschillende kanalen zijn honger naar informatie over dementie stillen. Toch blijven mensen zoeken naar informatie en nieuwe inzichten en hopen ze telkens weer dichter te komen bij een verklaring voor deze complexe aandoening.

‘Iedereen wordt ooit geconfronteerd met dementie.’

Iedereen zal in zijn omgeving ooit geconfronteerd worden met dementie. Daarom is het belangrijk dat al wat er gepubliceerd wordt over deze ziekte, toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking.

Jan Steyaert heeft deze boodschap begrepen en bundelt kort en overzichtelijk, in eenvoudige bewoordingen alle nuttige informatie over dementie in dit nieuwe boek.

Toegankelijk

De auteur is stafmedewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij is dus goed geplaatst om een stand van zaken op te maken op het vlak van dementie. Zowel de persoon met dementie als zijn mantelzorgers en zorgprofessionals komen aan bod.

Deze publicatie plaatst de belangrijkste informatie over dementie bevattelijk bij elkaar waardoor de lezer vlot doorheen het boek leest. Daarbij maakt Jan Steyaert de keuze om alle informatie in een Vlaamse context te plaatsen. Dat maatwerk verhoogt de toegankelijkheid van het boek.

Getuigenissen

Doorheen het boek komen getuigenissen aan bod van personen met dementie. Ook inzichten van onderzoekers worden bevattelijk beschreven.

De sterke kant van dit boek is het doorgedreven informatieve gehalte. Zo wordt ook een overzicht meegegeven van te raadplegen informatiebronnen, relevante opleidingen en organisaties. Aan het einde van het boek wordt een woordenlijst opgenomen die toelichting geeft bij veelgebruikte vaktermen.

We leven langer

Het boek start met een ruim kader over relevante ontwikkelingen in de samenleving. Onze levensverwachting stijgt. Maar de auteur zet daar meteen een kanttekening bij: hoe hoger de leeftijd, hoe hoger ook het risico op een aantal aandoeningen.

Koploper is jammer genoeg een of andere vorm van dementie. De meest voorkomende vormen van dementie worden op een beknopte manier beschreven.

Diagnose

Een goede en vroege diagnose van dementie is cruciaal voor een passende behandeling. Toch is die diagnosestelling niet evident. De auteur behandelt dat thema vanuit verschillende invalshoeken. Leiden alle geheugenproblemen tot dementie? Wat zijn de symptomen van dementie? Welke onderzoeken staan je te wachten als er een vermoeden is dat je dementie hebt?

De problematiek van diagnosestelling wordt ook wetenschappelijk benaderd. Verscheidene instrumenten zoals de niet-pluis-indexen, neuropsychologisch onderzoek, cognitieve screeningstesten en neurologisch onderzoek komen aan bod. En ook de rol van de huisarts in het kader van diagnose passeert vanzelfsprekend de revue.

‘Een goede diagnose is cruciaal.’

De auteur geeft ook een kort en bondig overzicht van de gevolgen van dementie. Voor iedereen die in contact komt met dementie, zullen die heel herkenbaar zijn. Dat geldt ook voor de manier waarop hij het verloop van dementie beschrijft. Want elk dementieproces is anders. Ook hier ondersteunt hij zijn beschrijving vanuit internationale modellen en schalen.

Goede dementiezorg

De auteur spreekt ook over de haat-liefdeverhouding tussen medicijnen en dementie en het beperkt effect van het huidig medicatie-aanbod. Hij brengt de complexe zoektocht naar het medicijnenaanbod in kaart en bespreekt de medicatie die beschikbaar is om de door dementie veroorzaakte gedragsproblemen te verminderen.

‘Dementie heeft een haat-liefdeverhouding met medicijnen.’

De concrete tips over een aangepaste manier van communiceren en een geschikte aanpak voor personen met dementie zijn zeer waardevol. En voor wie een goede dementiezorg wil uitbouwen, reikt de auteur acht essentiële bouwstenen aan.

Thuis blijven wonen

Welke voorzieningen bestaan er in Vlaanderen ter ondersteuning van de mantelzorger die thuis iemand met dementie verzorgt? En waar kan je terecht als thuis wonen te moeilijk wordt? Welke professionals dragen hun steentje bij in de zorg voor personen met dementie? In dit boek vind je antwoorden. De mogelijkheden en beperkingen van gezinszorg, dagopvang en vroegtijdige zorgplanning worden uit de doeken gedaan.

Die aandacht voor faciliteiten om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, is niet toevallig. Want de wens van vele ouderen is om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Dit geldt ook voor personen met dementie.

‘Ook dementerenden willen zo lang mogelijk thuis wonen.’

Ook de keuze voor residentiële zorg komt aan bod, wanneer thuis blijven wonen meer nadelen oplevert dan voordelen. De auteur omschrijft alles wat bij een opname in een woonzorgcentrum komt kijken en welke mogelijkheden deze oplossing biedt.

De essentie

Dit boek wil zowel personen met dementie als hun mantelzorgers en zorgprofessionals bereiken. Het behandelt een veelzijdigheid aan aspecten van dementie. En wie honger heeft naar meer, wordt op weg gezet om zijn zoektocht gericht verder te zetten.

Het boek leest vlot, maar het is geen goed idee om het in één ruk uit te lezen. De informatie die dan op je afkomt is overweldigend. Beter is het boek binnen handbereik te houden en het te gebruiken als er vragen rijzen over dementie.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.