Nele Cox

Nele Cox is lector sociaal werk en onderzoeker binnen het expertisecentrum Sociale Innovatie, Katholieke Hogeschool VIVES, Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk.