Nadine De Stercke

Nadine De Stercke is lector Vakgroep Sociaal Werk van de Faculteit Mens en Welzijn aan de Hogeschool Gent.