Melanie Zonderman

Melanie Zonderman is coördinatrice van het Platform Kinderen op de vlucht, een nationale en tweetalige netwerkorganisatie die streeft naar een betere bescherming en sociale integratie van zowel niet-begeleide minderjarigen als begeleide kinderen in onwettig of precair verblijf.