Marc Bittremieux

Marc Bittremieux is directeur van dagcentrum De Twijg in Gent.

marc.bittremieux@twijg.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen