Lore Vonck

Lore Vonck is coördinator van Werkgroep Verder – een deelwerking van CGG PassAnt die zich richt op de ondersteuning van nabestaanden die iemand verloren door zelfdoding. Werkgroep Verder is erkend als terreinorganisatie binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

lorevonck@werkgroepverder.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen