Lisa Rosielle

Mr. Drs. Lisa Rosielle is docent recht en docent-onderzoeker bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken, Avans Hogeschool.