Kris Stas

Kris Stas is medewerker bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Ze doceert ook beroepsethiek aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen.