Kathleen De Cuyper

Kathleen De Cuyper is research manager bij LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy KU Leuven en coördinator van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.