Jan Buelens

Jan Buelens is advocaat bij Progress Lawyers Network en professor sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen.

jan.buelens@progresslaw.net

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen