Henk Van Hootegem

Henk Van Hootegem is coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.