Gerard Van Menxel

Gerard Van Menxel is socioloog en voormalig medewerker van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Hij werkte lang mee aan het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Oases / Universiteit Antwerpen. Hij was ook lid van de redactie va ALERT, tijdschrift voor sociaal werk en politiek.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen