Felix Van Roost

Felix Van Roost is stadsmarinier in de wijk Het Kiel in Antwerpen.