Eric Everaert

Eric Everaert heeft 33 jaar als maatschappelijk werker in een voorziening  voor personen met een meervoudig visuele handicap gewerkt.