Elien Spillebeen

Elien Spillebeen is journaliste en documentairemaakster. Als lid van de redactie van MO* volgt ze de ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Afrika.