Brenda Vandenhoudt

Brenda Vandenhoudt is orthopedagogisch begeleider en sociaal werker en werkt bij Covida. In het kader van haar bachelorproef werkte ze mee aan dit onderzoek.