Bram Claeys

Bram Claeys is gerontoloog en werkt in AZ Sint-Lucas Gent als dienstverantwoordelijke zorgprogramma voor de geriatrische patiënt