Bart Claes

Bart Claes is verbonden aan de opleiding Sociaal Werk Erasmushogeschool Brussel en houder van het lectoraat ‘Dwang, drang en veiligheid’, Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool

Bart.claes@ehb.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen