Arzu Yentür

Arzu Yentür is klinisch psychologe en is als dialoogcoach verbonden aan het Kenniscentrum Urban Coaching and Education van de Erasmushogeschool Brussel.

Arzu.yentur@ehb.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen