Verhaal

Franky is pleegvader van de volwassen Kelly: ‘Zolang ik kan, zal ik er voor haar zijn’

Nelle Devisscher

Wie aan pleegzorg denkt, denkt aan jonge kinderen of tieners. Maar ook volwassenen kunnen gebruik maken van pleegzorg. Bijvoorbeeld als ze een handicap of psychiatrisch probleem hebben. Kelly is zo’n volwassene en woont bij haar stiefvader Franky: “Zolang ik kan, zal ik er voor haar zijn.”

© Pleegzorg West-Vlaanderen

Grote liefde

Wat als je na een huwelijksbreuk terug bij je eerste liefde belandt? Wat als haar dochter een handicap blijkt te hebben? En wat als die grote liefde jaren later ziek wordt en overlijdt? Het overkwam Franky (74). Op het sterfbed van zijn partner beloofde Franky dat hij voor haar dochter zou blijven zorgen. Geen eenvoudige opdracht, maar ook geen loze belofte, blijkt vandaag.

‘Hij beloofde op het sterfbed van Kelly’s mama dat hij voor haar dochter zou blijven zorgen.’

Kelly was 38 jaar toen haar mama overleed. Acht jaar later zijn Kelly en Franky nog veel met haar bezig. Haar foto staat op een ereplekje op de kast. Kelly zet er op verjaardagen en Moederdag altijd een bloemetje naast. Als ze naar bed gaat, neemt ze een beertje mee dat haar aan mama doet denken.

Afscheid nemen van haar mama was zwaar. Maar dat ze bij Franky kon blijven, verzachtte de pijn. Samen praten ze nog geregeld over haar mama en hoe ze haar mist. Het raakt Kelly duidelijk om over haar te praten, maar Franky evenzeer. Je ziet hoe de herinneringen die ze samen koesteren hen met elkaar verbinden.

Grenzen bewaken

Voor Franky was het niet evident dat zijn partner wegviel. Naast het verdriet was ook de zorg voor Kelly zonder haar mama een nieuwe ervaring. Kelly heeft een dagbesteding, maar het vraagt behoorlijk wat energie en engagement om daarbuiten met haar bezig te zijn. Kelly is een opgewekte vrouw en heeft best wat aandacht en bevestiging nodig. Bij momenten heeft ze zoveel nood aan nabijheid dat ze haast als een schaduw voelt.

‘Het is steeds noodzakelijker om zijn grenzen te bewaken.’

Dat Franky Kelly’s geluk voorop blijft stellen is geen evidentie, want als zeventiger is zijn eigen gezondheid niet meer vanzelfsprekend. Het is steeds noodzakelijker om zijn grenzen te bewaken. Dat lukt beter als iemand van buitenaf helpt die grenzen aangeven en bewaken.

Pleegzorg voor volwassenen

Gelukkig wist een van de begeleiders in de voorziening van Kelly dat er ook zoiets bestaat als pleegzorg voor volwassenen. Bijvoorbeeld voor mensen met een met een handicap of psychiatrische problematiek.

Begeleiders van Pleegzorg bieden dan ondersteuning op maat. Ze leggen daarbij de focus op ondersteuning van het samenwonen. Een begeleider komt aan huis om te zien wat de knelpunten zijn en hoe die kunnen aangepakt worden, eventueel met de hulp van externen.

Alternatieve woonvorm

Het aangeven en bewaken van de grenzen van Franky is een van de zaken waarin de pleegzorgbegeleiding het gezin heeft bijgestaan. De druk die Kelly’s aanwezigheid met zich meebrengt, bezorgt Franky een hoop onrust.

De noodzaak om wat meer ruimte te creëren drong zich duidelijk op. Maar dat moest wel gebeuren zonder dat Franky het gevoel had dat hij aan de belofte aan zijn partner raakte en zonder dat Kelly zich afgewezen zou voelen.

Samen met Pleegzorg werd gezocht naar een alternatieve woonvorm. En ook in de administratieve mallemolen hielp Pleegzorg hen vooruit. Waarop heeft Kelly recht en zijn er tegemoetkomingen beschikbaar? Want uiteraard heeft de beslissing om je woonsituatie anders in te richten ook financiële consequenties.

Ademruimte

Intussen heeft Franky een hartaandoening ontwikkeld. Het nieuws dat er een plekje vrijkwam in VillaVip in Bredene, kwam dan ook niks te vroeg. In dat woonproject woont Kelly nu tijdens de week, wat het gezin een pak meer zuurstof biedt. Het is een tweede thuis geworden voor Kelly.  Zelf zegt ze dat ze hoopt nooit te moeten kiezen, want op beide plaatsen is ze echt gelukkig.

‘De tijd die we samen doorbrengen is weer qualitytime.’

Er is nu meer ademruimte, vertelt Franky: “We doen leuke uitstappen tijdens de weekends. We gaan samen shoppen, doen wandelingetjes met de hond, we gaan naar de cinema. De tijd die we samen doorbrengen is weer qualitytime.”

Geluk staat op één

“Kelly’s geluk staat op nummer één”, zegt Franky. “Maar ik wil ook dat papa gelukkig is”, voegt Kelly er onmiddellijk aan toe. “Ik zou niet willen dat hij alleen blijft. Als het hem niet meer lukt om voor mij te zorgen, dan hoop ik dat hij en zijn vriendin voor elkaar kunnen zorgen. Ik blijf dan wel in VillaVip.”

De twee hebben samen al heel wat watertjes doorzwommen. Zo vond de vorige vriendin van Franky het niet zo eenvoudig te aanvaarden hoeveel plaats Kelly in Franky’s leven innam. “Ik heb die relatie met pijn in het hart moeten beëindigen,” bekent hij.

“Het is zeker niet altijd eenvoudig, maar zolang ik kan, zal ik er voor Kelly zijn. De betrokkenheid van Pleegzorg maakt het gemakkelijker om naar evenwichten te zoeken. Als Kelly te sterk appel op mij doet, zoekt de begeleidster mee naar manieren om wat afstand in te bouwen. Doordat hierin een derde betrokken is, is het eenvoudiger om die boodschap te brengen zonder dat we elkaar daarin kwetsen.”

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.