Projectoproep Armoedefonds

Fons Geerts

Het Armoedefonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, wil een duwtje in de rug geven aan kleine organisaties die creatieve, vernieuwende en lokale projecten opzetten om armoede en sociale kwetsbaarheid in België te bestrijden. Het moet gaan om concrete projecten met een rechtstreekse link naar de begunstigden. Ze moeten maximaal tegemoetkomen aan de behoeften van het doelpubliek.

Het kan gaan om projecten die inspelen op nieuwe behoeften en/of op nieuwe groepen die nood hebben aan een ander type van hulp of het opzetten van netwerken en samenwerkingen tussen verenigingen die door het bundelen van hun expertise erin slagen om behoeften te detecteren en ‘vergeten’ doelgroepen te bereiken. De jury zal in het bijzonder oog hebben voor kleine verenigingen die werken met vrijwilligers. Goedgekeurde projecten krijgen een financiële steun van 1.000 tot 5.000 euro. De aanvraagdossiers moeten ingediend voor 30 juni en de selectie wordt bekendgemaakt op 16 oktober 2015.

Meer informatie is te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Reacties