Onlineplatform KOPP

Fons Geerts

ikmaakdeklik.be is een nieuw onlineplatform voor “de verborgen doelgroep” van kinderen van ouders met psychische problemen. Bedoeling is om meer kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenotencontact, partners in de hulpverlening en hulpmiddelen op maat. Op deze manier wil het project inspelen op de welzijnsbevordering van de kinderen uit de doelgroep en werken aan suïcidepreventie, aangezien KOPP-kinderen een vergroot risico lopen.

De website is een realisatie van ‘Huishouden’, een vzw die via concrete realisaties een vertaling wil maken van de noden die spelen met betrekking tot het KOPP-thema.

Surf naar www.ikmaakdeklik.be.

Reacties