Nieuw ambulant aanbod bij persoonlijkheidsmoeilijkheden

Fons Geerts

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge biedt voortaan onder de naam ‘De Halte’ ook een ambulant programma aan voor mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden. Naast het bestaande residentieel behandelprogramma Feniks, dat ook als dagprogramma kan gevolgd worden, biedt De Halte op twee halve dagen per week een intensieve behandeling in combinatie met een vaste activiteit, zoals werk, studie, en/of een gezin.

Het programma richt zich op mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden die vastlopen in relatie tot zichzelf en anderen. Mensen waarbij bepaalde destructieve patronen zich herhalen en die ervaren dat symptomen zoals depressieve gevoelens, specifieke lichamelijke klachten, angst, relationele- en werkmoeilijkheden steeds terugkeren. De Halte wil een plek zijn voor die mensen die grondig aan het werk willen met deze moeilijkheden, maar ook voldoende stabiliteit ervaren in de thuisomgeving om een deeltijds programma te kunnen volgen.

De therapie gebeurt hoofdzakelijk in groep (max. zeven personen) en is psychodynamisch. Er is aandacht voor het individuele verhaal van elke persoon en voor de interacties in het hier en nu. De aangeboden therapieën zijn zowel pre-verbaal (beeldende therapie, bewegings- en expressietherapie) als verbaal (psychodynamische groepstherapie, mentalization-based groepstherapie en ateliers). Men gaat ervan uit dat mensen zich zes maanden (tot maximum een jaar) engageren voor het programma. Er is tussenkomst van de mutualiteit, waardoor de persoonlijke bijdrage beperkt blijft.

Info op de website.

 

Reacties