Een portret van Marokkaanse en Turkse Belgen

Fons Geerts

In 2007 en 2009 publiceerde de Koning Boudewijnstichting twee studies over de belangrijkste bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in ons land, de Marokkaanse en Turkse Belgen. Acht jaar later deden wetenschappers van de ULB en de VUB op initiatief van de Koning Boudewijnstichting opnieuw een bevraging bij een representatief staal van 700 Belgen van Turkse en Marokkaanse oorsprong.

Het gaat zowel over objectieve gegevens, zoals het inkomensniveau of de opleiding, als om subjectieve onderwerpen zoals hun opvatting over de verhouding tussen mannen en vrouwen of de impact van religie op integratie. Twintig sleutelfiguren van Marokkaanse en Turkse afkomst lieten hun licht schijnen op de belangrijkste enquêteresultaten. Tegelijk werd de enquête zelf geanalyseerd in een breed wetenschappelijk perspectief.

De resultaten geven een genuanceerd beeld over de aanwezigheid van bevolkingsgroepen met een moslimcultuur die sinds vijftig jaar deel uitmaken van onze samenleving. Steeds meer Marokkaanse en Turkse Belgen maken ondertussen deel uit van de middenklasse en delen talrijke waarden met ons. Ook het gezinsinkomen van de Belgische Marokkanen en Turken steeg de afgelopen jaren. Velen zijn ook huiseigenaar.

Werkloosheid en racisme blijven de belangrijkste problemen waarmee zij te maken krijgen. De moslimidentiteit blijft belangrijk en wordt in stand gehouden, maar de religieuze praktijk wordt meer en meer geïndividualiseerd. Negen op de tien ondervraagden bezitten de Belgische nationaliteit. De meerderheid voelt zich zowel Belg als Turk of Marokkaan.

Torrekens, C. en Adam, I. (2015), Marokkaanse en Turkse Belgen: een (zelf)portret van onze medeburgers. Kwantitatieve en kwalitatieve studie over de Marokkaans-Belgische en Turks-Belgische gemeenschap, Brussel, Koning Boudewijnstichting.

Reacties