Geestelijke gezondheid bij mensen met beperking

Fons Geerts

De faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen en de faculteit Geneeskunde van de KULeuven richten een permanente vorming in over geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap of autisme.

De opleiding situeert zich op het snijpunt van de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg en wil hulpverleners een gespecialiseerde vorming aanbieden om zich verder te bekwamen in de diagnostiek en behandeling van gedrags- en psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke handicap en autisme.

De opleiding start op 8 oktober 2015 in het UPC te Kortenberg.  Meer info via de website.

Reacties