Opinie

‘We hebben moeite met mannen die zich kwetsbaar opstellen’

Koen Dedoncker

Hoe we het ook draaien of keren. Veruit de meest daders van familiaal geweld, intieme terreur of seksueel misbruik zijn mannen. Koen Dedoncker (vzw Zijn) pleit daarom voor een ander soort mannelijkheid: “We moeten dringend onze hokjes opbreken.”

mannelijkheid

© Unsplash / Christin Hume

Starre beeldvorming

We gaan er als samenleving graag van uit dat onze kinderen en jongeren zich vrij kunnen uitdrukken. Vanuit het werk dat we met MoveMen doen rond mannelijkheid en gender, onder andere in scholen, merken we dat dit helemaal niet klopt.

‘Onze ideeën over man en vrouw blijven zeer rigide.’

Als we praten met meisjes en jongens, vrouwen en mannen, hebben ze, vaak onbewust, een duidelijk idee van wat een man of vrouw hoort te zijn. Het zijn ideeën die veranderen doorheen de geschiedenis, maar, contradictorisch genoeg, tegelijkertijd zeer rigide en moeilijk open te breken zijn.

Jongens zijn stoer, meisjes zijn lief

Als maatschappij voeden we onze jongens en meisjes op een compleet verschillende manier op. We willen dat jongens stoer, sterk, leidinggevend en competitief zijn. We verwachten van meisjes dat ze lief, elegant, zorgzaam en communicatief zijn.

Mensen associëren bepaalde eigenschappen met een bepaald geslacht en hebben moeite als die verwachtingen worden doorbroken.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor iedereen, op alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Het beïnvloedt de manier waarop we omgaan met mensen in onze omgeving. Je wordt namelijk op één of andere manier in een doos gestopt. Een doos waar in feite niemand in past.

Vrouwen in beweging

De rol van vrouwen in de maatschappij en in de wereld werd al uitvoerig bekeken en bevraagd. Dankzij verschillende feministische golven werd er kritisch gewerkt aan de restricties waar vrouwen mee te maken kregen en krijgen.

Vanuit die beweging werden er meer mogelijkheden, meer bestaansrechten, voor vrouwen gecreëerd. Deze hebben terecht hun plaats bevraagd, opgeëist en uitgebreid. En terwijl de situatie nog lang niet ideaal is, is er voor meisjes en vrouwen veel veranderd. Er beweegt tenminste voortdurend iets.

Standstill voor mannen

Aan de kant van de jongens en de mannen bleef het echter lange tijd stil. Er is in de laatste decennia weinig of niets veranderd voor hen. Er werd überhaupt niet bij stilgestaan of over nagedacht.

‘Voor jongens en mannen is er weinig of niets veranderd.’

Omdat zogenaamd mannelijke eigenschappen traditioneel hoger worden ingeschat dan zogenaamd vrouwelijke eigenschappen zijn mannen, en het denken over mannelijkheid, gewoon aan de kant blijven staan.

Vrouwen hebben hun mogelijkheden geëxploreerd. Mannen hebben, misschien afgezonderd van een actiever vaderschap, nog steeds te maken met erg strikte regels waar ze zich aan dienen te houden om als mannelijk te worden gezien.

Daarbij lijken we vooral moeite te hebben met jongens en mannen die zich kwetsbaar opstellen, emotionaliteit tonen of zorgzaam zijn.

Veel vaker probleemgedrag

Als je iets wegduwt, komt het altijd ergens anders weer tevoorschijn. Vergelijk het met een bal die je onder water wil houden. De druk wordt op een zeker moment zo groot dat hij op een andere plek, en met grote kracht, terug aan de oppervlakte komt.

We leren aan jongens en mannen dat het beter is om sterk of agressief te zijn, dan kwetsbaar. We leren jongens en mannen dat ze hun plan moeten trekken, voor zichzelf moeten zorgen, eerder dan om hulp te vragen of te praten over hun problemen of bezorgdheden.

‘Mannelijkheid is verbonden met een groot aantal structurele problemen.’

Dat heeft enorme gevolgen. Jongens en mannen hebben veel vaker te maken met problematisch alcohol- en druggebruik. Ze plegen vaker zelfmoord. Ze zijn vaker pleger van geweld. Jongens en mannen sterven vaker in een verkeersongeval. 95 procent van de gevangenen in België is een man… En ga zo maar door.

Met andere woorden, mannelijkheid is verbonden met een groot aantal individuele en maatschappelijk structurele problemen.

Verandering is nodig

Als we daaraan iets willen veranderen, als we echt willen gaan voor een gendergelijke maatschappij, moeten we dringend naar de jongens en mannen beginnen kijken.

Door met hen te werken aan de ideeën en attitudes over mannelijkheid, kunnen we echt werken aan een samenleving die gelijker wordt. Eén waarbij jongens en mannen elkaar niet corrigeren als ze gedrag vertonen dat niet traditioneel mannelijk is, maar één waarbij jongens en mannen elkaar ondersteunen om uit die enge doos te kruipen, om zichzelf te zijn, om mens te zijn.

Niet binnen het ‘plaatje’ passen

Iemand vroeg me laatst waarom ik bezig ben met mannelijkheid en gendergelijkheid, wat mij drijft.

Ik had daar toen niet meteen een antwoord op. Als ik er wat verder over nadacht kwam ik echter tot de conclusie dat, buiten het feit dat ik het ontzettend interessant vind om te werken rond mannelijkheid en het gewoon heel fijn is om in gesprek te gaan met jongens en mannen, ik altijd een ontzettende affiniteit heb gehad met iedereen die ‘anders’ was.

Mensen die niet passen binnen het plaatje, mensen die buiten de norm vallen of buiten de lijntjes kleuren. Mijn hele leven, mijn hele omgeving zit vol met zulke figuren.

Maar de kracht van van die mensen wordt vaak beknot doordat we als maatschappij de neiging hebben om alles in hokjes op te delen. Hokjes voor wat normaal is en wat niet. Hokjes voor wie ergens bij hoort of niet, met duidelijke regels over hoe je je hoort te gedragen. Wat mij betreft is het dringend tijd om die hokjes open te breken. Het thema van de Warmste Week dit jaar, een thema dat is gekozen door jongeren, is niet voor niets ‘Jezelf kunnen zijn’. Dat is precies waar het om gaat!

Reacties [4]

 • Freya

  Dit is een artikel dat de nagel op de kop slaat, er is duidelijk geëmancipeerd naar één zijde, wie niet aan het stereotype beantwoord wordt nog steeds niet begrepen, wat zou het fijn zijn moest iedereen zich kunnen gedragen/kleden/uiten,.. zoals hij zich werkelijk voelt zonder daar hoeven over na te denken (verstoppen) zou dit de samenleving sterk vooruit helpen, prachtig artikel

 • Lucas Vandendriessche

  Dat er (dringend) harder moet gewerkt worden op het vlak van gendergelijkwaardigheid, dat lijkt me evident.

  Maar de focus dan zo sterk leggen op het onderdeel ‘mannelijkheid’ lijkt me niet doeltreffend.

  Dat wordt trouwens ook onderstreept: de ideeën over man én vrouw blijven rigide. De achterliggende processen en structuren blijven hardnekkig verkeerd gegroeide posities en beeldvorming in stand houden.

  Dat is toch precies waar we consequent moeten aan werken? Mannen én vrouwen samen.

  • Johan Roels

   Beste Lucas,

   Het lijkt mij duidelijk dat vrouwen wel een transformatieproces hebben doorgemaakt en mannen praktisch niet. Daardoor lijkt het mij terecht dat de focus op het onderdeel ‘mannelijkheid’ wordt gelegd.

   Overigens, niet de focus bepaald de doeltreffendheid van de verandering, wel het van binnenuit beleven van het proces. Mannen én vrouwen dienen ‘input’, ‘feedback’ en ‘ondersteuning’ te geven, edoch, enkel de mannen dienen zelf de transformatie te maken en dit van binnenuit.

   Mijn echtgenote (‘ons Rita’) heeft al meer dan vijftig jaar getracht mijn gedrag te veranderen en ze is er niet in gelukt. Niet zij kan mijn gedrag veranderen, hoe graag ze dat ook wilt en het probeert. Enkel ik kan m’n eigen gedrag veranderen en daartoe moet ik mijn mindset eerst veranderen. Do or do not, there is no try! zei Yoda heel lang geleden al!

   Kortom, ik ondersteun volledig de visie van de heer Koen Dedoncker!

   Creatively,
   Johan Roels

  • Heidi Degerickx

   Beste Koen, wat heb je hier een prachtstuk geschreven. En je moet tot het einde lezen om het echt méé te krijgen. 👌

   Een moedig en eerlijk pareltje!

   Groetjes, heidi

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.