Jeugdhulpverleners verrichten wonderen

Open brief aan de jeugdhulp

jeugdhulp
© Unsplash / Volkan Olmez

Beste hulpverleners in de jeugdhulp

Het was me vorige week weer wat! Het lek van het tussentijdse rapport over de gesloten jeugdinstellingen zorgde voor heel wat beroering. De hele jeugdhulp – die voor het gemak over dezelfde kam werd geschoren – zou er immers belabberd aan toe zijn.

“Er was ook een positieve teneur in het verslag.”

Dat staat in schril contrast met de manier waarop de commissie Welzijn het rapport in het Vlaams parlement heeft besproken. Er blijken inderdaad werkpunten in het verslag te staan, bijvoorbeeld op het vlak van infrastructuur en het pedagogisch raamwerk. We willen daar geen afbreuk aan doen, maar er was ook een positieve teneur in het verslag. Merkwaardig genoeg blijft het daarover nu stil, terwijl vorige week de brand nauwelijks te blussen viel.

We hebben in de sector helemaal geen probleem met zulke rapporten en inspecties, integendeel zelfs. We hebben niets te verbergen, streven naar transparantie en kunnen alleen maar leren van dergelijke verslagen. We zijn zelfs gretig om dat te doen, want net dat zorgt ervoor dat we zo’n sterke sector zijn.

Werkpunten

Nogmaals, we ontkennen de werkpunten niet. Het Vlaams Welzijnsverbond haalt ze al jaren aan.

We pleiten al langer om extra te investeren in de capaciteit om de wachtlijsten weg te werken en in de omkadering, opdat elk kind en elke jongere die daar nood aan hebben ook effectief de juiste hulp kunnen krijgen. Buitenlands longitudinaal onderzoek heeft aangewezen dat elke euro die in de jeugdhulp wordt geïnvesteerd zich op termijn drie keer terugverdient.

We vinden ook dat we als maatschappij onze verantwoordelijkheid moet durven te nemen: we moeten met alle jongeren ook wíllen samenleven. Daar worden uiteindelijk niet alleen de jongeren beter van, ook de samenleving in haar geheel.

Collega’s

Wat we jullie vandaag willen vertellen, beste collega’s, is dat jullie dagelijks wonderen verrichten. Jullie ondersteunen elke dag jongeren op een fantastische wijze op hun weg naar volwassenheid. Met hart en ziel!

“Jeugdhulpverleners verrichten wonderen.”

Blijkbaar wordt dat als normaal beschouwd en krijgt dat nooit de aandacht die het verdient. We hebben in Vlaanderen een rijk aanbod aan jeugdhulp, daar mogen we trots op zijn. En ja, we blijven ook gezond kritisch om te kunnen bijsturen mocht dat nodig zijn. We weten, beste collega’s, dat we daarvoor op jullie kunnen rekenen.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen