Opinie

De warme minisamenleving van de kinderopvang

Er gebeurt meer dan luiers verschonen

Barbara Devos

Kinderopvang is zoveel meer dan alleen opvang, vindt het Vlaams Welzijnsverbond. Het draagt constructief en doelbewust bij aan de opvoeding tot wereldburgers.

© Unsplash / Michael Mims

© Unsplash / Michael Mims

De Week van de Opvoeding kreeg dit jaar als titel ‘Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers’. De Week van de Opvoeding loopt van 16 tot 23 mei.We leven allemaal in dezelfde wereld, waar de uitdagingen om samen te leven steeds groter worden.

Door kinderen van bij de start onder te dompelen in onze superdiverse maatschappij leren we hen hoe we kunnen samenleven, ondanks verschillen en dankzij gelijkenissen. We leren hen om rekening te houden met en respect te hebben voor elkaar. Een van de eerste plaatsen waar jonge kinderen op die manier in contact komen met andere kinderen en met de samenleving, is de kinderopvang.

‘Er gebeurt zoveel meer.’

Veel meer dan luiers en papflessen

Als we aan kinderopvang denken, zien we voornamelijk de zorgende taken zoals luiers verschonen en de papfles geven. Maar in de kinderopvang gebeurt zoveel meer. We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en zorgen voor een stimulerende omgeving. We laten hen de wereld ontdekken en zetten hen aan tot zelfstandigheid en creativiteit.

We gaan in op hun interesses en emoties en volgen daarbij het eigen ritme van ieder kind. We creëren speelruimte zodat ze op een fijne manier met elkaar omgaan en zoeken uitdagingen in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

We bieden hen unieke ervaringen door in te spelen op hun grenzeloze nieuwsgierigheid. We geven taal aan hun leven en moedigen zo hun taalontwikkeling aan. We doen dit voor alle kinderen. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom.

Warme minisamenleving

Als we aan kinderopvang denken, zien we daarnaast vooral het economische nut. Dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken of zich voorbereiden op de arbeidsmarkt. Maar kinderopvang is opnieuw zoveel meer.

Het is een plaats waar ouders terechtkunnen voor extra ondersteuning of opvoedingsvragen. De kinderbegeleiders overleggen voortdurend met hen over hun kind, waardoor ouders er niet alleen voor staan. Ouders worden ook uitgenodigd om hun sterktes in de opvang in te zetten en er actief aan deel te nemen.

De kinderopvang is bovendien een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen, en zo de perfecte voorbereiding op multicultureel samenleven. We heten iedereen welkom en verbinden mensen met elkaar. We zoeken samen naar manieren om onze verschillen te overbruggen en de gelijkenissen te benadrukken. We zetten in op respect voor diversiteit, creëren samenhorigheid en scheppen een warme minisamenleving. Zo werken we aan gelijke kansen voor iedereen.

‘Samen zetten we stappen voorwaarts.’

De kracht van samenwerking

Als we aan kinderopvang denken, moeten we verder kijken dan die ene locatie of die ene kinderbegeleider. Kwaliteitsvolle kinderopvang wordt gerealiseerd door samenwerking. Voorzieningen in zorg en welzijn inspireren elkaar. Samen worden grote stappen voorwaarts gezet. Opvangvoorzieningen werken samen met toeleiders, zoals OCMW, VDAB, CAW, Inloopteam en Verenigingen waar armen het woord nemen, om de toegankelijkheid voor kansengroepen te vergroten.

Voorzieningen zijn ingebed in een wijk, buurt, stad of gemeente. Samenwerking op lokaal vlak is cruciaal om de verschillende functies van kinderopvang waar te maken. Voorzieningen laten zichzelf zien in hun buurt, leggen contacten en reiken de hand naar gezinnen en buurtorganisaties. Door deel te nemen aan het buurtleven verlagen we de drempel en stralen we onze sociale en pedagogische visie uit.

Tijdens de Week van de Opvoeding zetten we de rol van kinderopvang in onze diverse samenleving extra in de verf. Maar daar blijft het uiteraard niet bij. Een warme en toegankelijke kinderopvang realiseren voor elk kind en zijn gezin vraagt inzet van alle medewerkers en samenwerking tussen diverse partners, elke dag opnieuw.

Reacties [2]

 • bart declercq

  Mooi te lezen dat opvang getypeerd wordt als minisamenleving, ingebed in de buurt en samenwerking cruciaal is. Opvoeding lijkt soms meer en meer een individueel project, terwijl de manier waarop kinderen grootgebracht worden ook cruciale invloed heeft op de manier waarop we een diverse samenleving willen zien functioneren. Het artikel onderlijnt mooi het belang van het pedagogische raamwerk, waar deze kijk op kinderen, gezinnen en de samenleving geconcretiseerd wordt. Een pleidooi voor verbondenheid met jezelf, andere en de buurt waar je opgroeit

 • Saskia Lambechts

  Fijn artikel. Blij van eens een juiste weergave te lezen van wat kinderopvang in werkelijkheid inhoudt.
  Voor de grotere kinderen in de buitenschoolse kinderopvang (3 – 12 jaar) zijn er ook nog de contacten met de scholen, de biblioheek, Speelkriebel, muziekschool, sportverenigingen, de toneelschool, enz.
  We zorgen voor gezonde voiding en leren kinderen fruit en groenten eten,
  Ook wordt het actief buitenspel in verschillende seizoenen gestimuleerd. Samen met de kinderen ontdekken we de natuur.
  Er zijn zovele facetten … en de omschrijving van kinderopvang als ‘een warme mini-samenleving’ is dan ook zeer goed gekozen.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.