Welk OCMW is de Beste Koop?

Aan Ivo Mechels, Generaal Overste van Test-Aankoop

© ID / Dieter Telemans

Geachte Heer,

Toen ik vanmorgen gebruik maakte van de diensten van de plaatselijke bibliotheek om er de sanitaire installaties te bezigen hoorde ik daar een interessante uitleg op de radio. Een professor legde uit wat ik al lang weet, namelijk dat de kwaliteit van de diensten van verschillende OCMW’s danig kan verschillen. Zoals dikwijls gebeurt bij professoren, weigerde ook deze professor om het achterste van zijn tong te laten zien. Hij wilde namelijk niet prijsgeven bij welke OCMW’s een mens goed bediend wordt en bij welke een mens van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

“De kwaliteit van de OCMW’s kan danig verschillen.”

Heel even heeft hij zich toch versproken en is de stad Antwerpen vernoemd. Er staan daar bij het OCMW inderdaad al jaar en dag meer kasten en muren dan in alle winkels van Ikea samen. Interessant was dat ook Schilde vernoemd werd als zijnde een plaats waar men gul nagels uitdeelt aan mensen die geen nagel hebben om hun gat te krabben. Maar vooraleer ik stappen zet om naar Schilde te verkassen richt ik mij eerst tot U.

Is het niet mogelijk om in Test-Aankoop een lijst te publiceren van alle OCMW’s van Vlaanderen en daarbij de Beste Koop kenbaar te maken? Het zou mij, en vele anderen, tijdrovende zoektochten besparen. Het lijkt me belangrijk om daarbij verschillende factoren te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld:

  • Moet men eerst per computer een afspraak maken om een sociaal assistent te kunnen spreken?
  • Moet men, om geen waarborg te moeten betalen, eerst het bewustzijn verliezen in de inkomhal van het OCMW-ziekenhuis?
  • Krijgt men als leefloontrekker ook gratis zakken voor restafval of dient men, ten einde toch brood te kunnen kopen, zijn afval bij bushaltes te deponeren?
  • Enz.

Ik ben bij dat alles graag bereid om u tegen een redelijke vergoeding bij te staan in uw onderzoek. Wellicht is mijn prijs lager dan die van de professor die ik op de radio hoorde en bovendien kan ik u gegevens bezorgen waarover de professor niet beschikt, zoals bijvoorbeeld over de verschillende karakters van diverse loketbedienden en maatschappelijk werkers in diverse steden.

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik met Hoogachting,

Dikke Freddy

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen