Column

‘Sociaal werk moet ingaan tegen de idee dat je geluk en succes volledig in eigen handen hebt’

Sarah El Massaoudi

Sarah El Massaoudi

Sarah El Massaoudi is opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, waar ze werkt rond het recht op wonen.

neoliberaal sociaal werk

Straf

Als opbouwwerker kom ik veel in contact met jongvolwassenen tot 25 jaar. Omwille van dreigende dak- of thuisloosheid krijgen die jongeren via Wonen met Kansen tijdelijk een woning. Dat is belangrijk. Wonen is voor jonge mensen immers een hefboom om hun maatschappelijke positie te verbeteren.

‘Blijkbaar kunnen tieners geen fouten maken zonder dat ze onmiddellijk gestraft worden.’

Enkele jongeren die we begeleiden krijgen een leefloon waarvoor ze in ruil werkervaring opdoen via een tijdelijke tewerkstelling. Een tijdje geleden verloor een van de jongeren die job. Hij had een – in mijn ogen eerlijke – fout gemaakt. Tijdens zijn ziekteverlof kwam de controlearts langs. Die schreef een advies dat de jongere de dag nadien weer aan de slag kon. De jongere begreep echter niet dat zo’n ‘advies’ bindend is en koos ervoor om een dag langer uit te zieken. Gevolg? Het leefloon van de jongen werd geschorst.

Ik belde zijn trajectbegeleider. Zij zei dat de jongen opnieuw een leefloon kon aanvragen zodra hij voldoende inspaningen zou doen om een andere job te vinden. Toen ik vroeg van welk geld de jongere in tussentijd moest leven, kwam er geen antwoord.

Ik voelde de tranen in mijn ogen opwellen. Blijkbaar kunnen tieners die met een zware rugzak hun leven in handen proberen te nemen, geen fouten maken zonder dat ze onmiddellijk gestraft worden. Zucht. Hoever zijn we als samenleving gekomen dat we dit tolereren of normaal vinden?

Overleven

Mijn verdriet sloeg om naar boosheid toen de trajectbegeleider vertelde dat het ontslag van de jongen eigenlijk een goede zaak was. Nu had de jongen immers de kans om de richting uit te gaan die hij zelf echt wilde.

Die uitspraak getuigt niet alleen van weinig inzicht in de gevolgen van zo’n beslissing voor een jongen van nog geen twintig, maar ze klopt ook niet. Wie elke dag vecht om te overleven, heeft weinig of geen keuzevrijheid om te doen wat hij wil.

Vooraleer mensen de kruimels krijgen waar ze recht op hebben, moeten ze immers aantonen dat ze die kruimels verdienen. Die bewijslast voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie wordt in een samenleving die verder verrechtst voortdurend zwaarder. Mens zijn is niet meer voldoende. In nood zijn, ook niet.

Voorwaarden steeds strenger

Grondrechten worden steeds voorwaardelijker. Denk maar aan de groeiende lijst criteria waaraan mensen moeten voldoen vooraleer ze in aanmerking komen voor een sociale woning of om die te behouden. Deze voorwaarden hebben steeds minder te maken met hun financiële situatie of woonomstandigheden, wel met hun afkomst.

‘Wie ‘onze’ woningen wil, moet ‘onze’ taal spreken.’

Zo wordt er bijvoorbeeld een taalvoorwaarde opgelegd aan sociale huurders. De Vlaamse overheid doet dat niet omdat ze gelooft dat taal een belangrijke hefboom is, wel vanuit de denkwijze: “Voor wat, hoort wat”.

En hoewel deze taalvoorwaarde in de praktijk weinig wordt gehandhaafd, dient ze nog een ander doel: ze zet de toon van het beleid. Het is een hondenfluitje. Wie ‘onze’ woningen wil, moet ‘onze’ taal spreken. Het kadert binnen een narratief van rechten en plichten, terwijl in realiteit de focus vooral ligt op de plichten.

Een verplichte studentenjob

Die voortdurende druk op mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, zien we ook bij de talloze afspraken en opdrachten die mensen met een leefloon opgelegd krijgen, in het bijzonder studenten.

‘Maatschappelijk werkers staan onder druk om deze maatregelen te handhaven.’

Hoewel de wet voorschrijft dat studenten met een leefloon bereid moeten zijn om te werken tijdens de zomervakantie, is er geen sprake van een automatische schorsing van het leefloon voor wie dat niet doet. Toch zien we in de praktijk vaak dat studenten in juli en augustus slechts één maand leefloon ontvangen, ongeacht of ze wel of geen studentenjob hebben.

Alsof het zo erg is dat we jongeren die vaak zonder steun van familie studeren en een heel jaar de eindjes aan elkaar proberen knopen, twee maanden rust zouden gunnen.

Neoliberaal sociaal werk

Het is erg om te zien, maar maatschappelijk werkers staan onder druk om deze asociale maatregelen te handhaven. Dat neoliberaal sociaal werk zorgt niet enkel voor meer ongelijkheid, het beïnvloedt ook onze kijk op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

‘Mensen gaan op zoek naar fouten bij zichzelf, in plaats van het systeem dat hen onder druk zet in vraag te stellen.’

De invoering van zo’n maatregelen gaat vaak gepaard met een moraliserend en culpabiliserend vingertje. Het individueel schuldmodel dringt daarmee binnen in de geesten van mensen. Wie in onze kapitalistische consumptiemaatschappij niet meekan, heeft het vooral aan zichzelf te danken.

Bij mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, kan dit leiden tot schaamte en een aantasting van hun zelfbeeld. Mensen gaan op zoek naar fouten bij zichzelf, in plaats van het systeem dat hen onder druk zet in vraag te stellen. Het werkt depolitiserend.

Als sociaal werkers hebben we de opdracht om daar tegen in te gaan. We moeten mensen bewust maken van de ongelijke kansen in de samenleving en van het gebrek aan goede hulp- en dienstverlening die er nodig is om dit recht te trekken.

Doen we dit niet, dan laten we ons meeslepen in het meritocratisch denken dat zegt dat je geluk en succes volledig in eigen handen hebt. Dan zullen we als sociaal werkers alleen nog ingezet worden om erover te waken dat kwetsbaar gemaakte mensen in de pas lopen.

Ik weiger dit te laten gebeuren. Historisch gezien zijn wij, sociaal werkers, belangenbehartigers en grond- en mensenrechtenverdedigers. Laten we dit vooral zo houden!

Reacties [15]

 • Ann Van de Velde

  Dat is zo. Zelfs bij de oudere mensen. Geen vrijheid om te gaan winkelen waar je wil. Ik ging met iemand altijd samen gaan winkelen om zijn budget in de gaten te houden en bewuste te kiezen. Dat mag dus niet. Want hij gaat niet in zijn eigen streek gaan winkelen en zo gaan ze ervan uit dat je niet woont op uw adres. Je mag niet blijven slapen bij iemand. Je moet de dag op voorhand vragen of je naar buitenland mag. Echt ongelofelijk. En nu heeft die persoon geen leefgeld meer en moet alles terugbetalen. Zo cruel, zo ijzig uw eigen volk in de kou.

 • Hilde

  En plots zijn het trajectbegeleiders op het ocmw versus sociaal werkers op het ‘werkveld’. Zo jammer. Zeer welkom om een maand op een sociaal dienst van het ocmw mee te draaien om dan terug naar de basis te gaan. Het is zeer goed dat mensen opkomen voor de zwakste binnen de samenleving. Ook erg nodig. Maar schiet – voor de zoveelste keer – niet op de pianist.

 • dries

  Dank je voor stuk Sarah. Mooie illustratie van hoe het ‘individueel schuldmodel’ in de praktijk werkt. Stokpaardje in mijn/onze lessen sociaal werk op AP. Delen we graag verder.

 • Karleen

  Terechte verontwaardiging heel sterk aangekaart

 • Marijke Wolhoff

  Heb grote waardering voor jou, dat je je zo in zet voor deze grote groep jonge mensen, die verdienen zo respectvol behandeld te worden en ook kansen krijgen in onze maatschappij en zo goed begeleid worden door jou en ook de rijkdom van rechtvaardiging, die jij bezit.

 • Lucienne Lemmens

  Krachtig gesproken. Volledig mee akkoord. Gelukkig zijn er nog mensen die zien dat dit kwetsbare jongeren zijn , die heel hard hun best doen. Alleen hebben ze niet de nodige roots en wings . Hopelijk blijven er mensen voor hun pleiten en dringt het door tot de samenleving en vooral de beleidsmakers dat je niet alles zelf in de hand hebt, en dat je alles kan bereiken als je er maar genoeg je best voor doet.

 • Klaar Van Bossuyt

  Het artikel is voor mij een levende getuigenis van een maatschappelijk werker die moet werken onder druk van een rechts denkend en neoliberaal model. Ik kan er mij volledig in herkennen want ik heb ook jaren als maatschappelijk werker gewerkt. Het is schrijnend hoe onder het mom van hulpverlening en begeleiding van kwetsbare mensen, men enkel als doel heeft “controle” en “voor wat,hoort wat” met de nadruk op plichten. En het is meer dan juist dat we kwetsbare mensen net weerbaar moeten maken om zich voorbij de schaamte en schuld, te verzetten tegen dat onrecht. En als maatschappelijk werker hebben we de plicht om opnieuw belang te hechten aan politiserend werk. Om van daaruit de strijd aan te gaan tegen het neoliberaal denken en niet slaafs te volgen wat ons wordt opgelegd.

 • Marijke Uijt den Bogaard

  Ik ben het niet eens met het standpunt rond taal in sociale woningen. Dat gaat niet over origine maar over samenleven, de mogelijkheid om te werken, contact te leggen en deel uit te maken van de samenleving. Voor mij is die maatregel terecht. Maar wat jongeren en kansen betreft ben ik het wel eens, fouten maken mag en daar leer je uit. Onmiddellijk straffen met grote gevolgen helpt niemand vooruit.

  • JEF GEUDENS

   Inderdaad Marijke.

 • Mina Van Elewyck

  Het gaat inderdaad ver…ikzelf zit aan de armoedegrens, maar door een foute inschatting toen ouders hun appartement kochten op mijn naam, als 18jarige…hun lening was weinig…daardoor verlies ik alle rechten, ik kan niet terecht bij hen, maar, geen recht op siciale woning, huursubsidie etc…mijn leefloon zou maar iets van een 300 euro en een habbekrats zijn…daar is de toon inderdaad gezet…de situatie en afkomst…ik ben wel belg maar zogezegd rijk…terwijl ik dus niet terecht kan bij mijn ouders… ondertussen betaal ik huur in een door onderzoek ongeschikt appartement, waar ik teveel huur betaal en de schimmel me tegemoetkomt…en niemand die daar iets aan kan doen want de eigenaar heeft meer techten dan ik…fijn eh…en een geluk dat ik moreel ondersteuning krijg van het mobiel team en caw…chance dat die er zijn, dat zijn de rotsen waaraan ik me vastklem…

 • Sandra aerts

  Toch goed om te weten dat er organisaties zijn die zich inzetten voor de mensen die armoede leven
  Maar het word ook vergeten niet alleen jongeren ook oudere mensen leven in armoede
  En zijn meestal moeilijk te been om hulp te vragen
  Mijn moeder woont in service flat en regelmatig zie ik daar toch ook mensen in armoede leven
  Met klein pensioentje
  En wat betreft de voorwaarden tegenwoordig voor sociale woning
  Ben ik ook van mening
  Dat ze teveel denken voor
  Wat hoort wat

 • Zia

  Is het, het idee of de idee? Ik ben een meertalig/anderstalig, voor mij moet het lidwoord correct zijn.

 • Jaap van den Bosch

  Prima stuk. Je kaart iets wezenlijks aan.

 • Guido de Baere

  Werkervaring = leerproces, dus fouten maken mag! Sanctioneren: enkel als het niet anders kan. Maar de alertheid hebben om aan neoliberale druk te weerstaan wordt steeds moeilijker naarmate de werkdruk stijgt. Goed dat dergelijke artikels ons telkens weer bewust maken. Maar er zal meer nodig zijn om het tij echt te keren…

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.