Column

Dikke Freddy aan Marc Leemans, uittredende vakbondsbaas

Erik Vlaminck

Erik Vlaminck

Erik Vlaminck is roman- en theaterauteur.

marc leemans

© ID / Tim Dirven

Geachte heer,

Ik wil u van harte feliciteren met uw nakende 62e verjaardag en uw nakende vertrek als vakbondsbaas! Ik kan daarbij goed begrijpen dat u vindt dat u lang genoeg de grote baas van de christelijke vakbond bent geweest. Het kan niet anders of de eeuwige onvrede en de altijd groter wordende eisen van uw niet tevreden te stellen vakbondsleden moeten u stilaan grondig de keel uithangen.

‘U zal wel gevloekt hebben toen u vernam dat Herman Decroo en Siegfried Bracke nog beter dan u hadden nagedacht over hun pensioen.’

Een pensioen met enige bijverdiensten is u dan ook van harte gegund. U hebt bovendien met hart en ziel gevochten voor een systeem van brugpensioenen waar alle partijen niets anders dan voordeel uit halen. In uw geval gaat het, naar ik heb begrepen, over een leefbaar maandelijks pensioen waar met het lidgeld van de vakbondsleden (ze mogen u tenslotte dankbaar zijn!) een slok geld bovenop wordt gelegd.

Toch ga ik ervan uit dat u hartstochtelijk hebt gevloekt toen u vernam dat de heren Herman Decroo en Siegfried Bracke nog beter dan u hadden nagedacht over het pensioensysteem waar ze zijn ingestapt. Ik verneem dat ze bovenop hun royale parlementspensioen maandelijks nog tussen de drie- en de zesduizend euro extra krijgen door een bonussensysteem dat ze misschien wel zelf mee bedacht hebben en waar ze bovendien weinig ruchtbaarheid aan hebben gegeven.

Zelf ben ik ook tot de bevinding gekomen dat mijn mandaat als leefloontrekker stilaan lang genoeg heeft geduurd, te meer daar men ermee dreigt om een gedeelte van mijn leefloon voortaan in maaltijdcheques uit te betalen.

Graag ontving ik dan ook uw advies met betrekking tot mijn dossier. Denkt u dat ik best in uw voetsporen treed en mik op een geoptimaliseerd brugpensioen, of wacht ik beter nog een enkele jaren om dan gebruik te maken van de bonussenregeling waar de heren Decroo en Bracke zich op hebben ingeschreven? Kunt u mij ook laten weten welke formulieren ik desbetreffend dien in te vullen?

In afwachting van uw antwoord groet ik u met de meeste hoogachting,

Fr. De Meester, in vakbondskringen ook gekend als Dikke Freddy.

Reacties [4]

 • Johnny Verkest

  Enorm proficiat, dikke Freddy!!!

 • hilde lambrechts

  Beste enorme Freddie (ik heb vernomen dat men nu “dik” beter vervangt door “enorm”) Je schreef weer een geweldige brief, je slaagt de nagel op de kop en ondanks het bedroevende onderwerp over de graaicultuur van onze beleidsmakers en hoger geplaatste leidinggevenden loop ik, sinds ik het las, rond met een glimlach op mijn gezicht! Dank je voor je brieven!

 • Walter

  Well done Fred of beter gezegd well said🙂

 • Marleen

  Beste dikke Freddy zoals steeds slaat u de nagels op de kop en gelukkig is uw schrijfstijl verzachtend en tovert een glimlach op mijn gezicht zodat het schrijnende van de situatie wordt verzacht. Gisteren was ik op bezoek bij een bejaard echtpaar, de vrouw heeft al jaren leukemie en de man is MS patiënt. Het zijn de dapperste mensen die ik ken, ze hebben lang mekaar verzorgt en nu de best mogelijke oplossing uitgezocht om hulp te krijgen. Het is sparen om alles te kunnen betalen en wachten tot de hulp er komt. Wij leven in een maatschappij met een enorm verschil tussen de rijken en degenen die proberen de touwtjes aaneen te knopen. Het is erg als een CD&V minister op tv durft te zeggen dat de gehandicapten niet te klagen hebben met de nieuw regeling waarin alleen de werkende beloont worden. De gehandicapten en gepensioneerden ( wij kozen niet voor het systeem waarin je werkt voor het pensioen van je voorgangers) wil men liever kwijt.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.