Column

Aan Gwendolyn Rutten, de John Crombez van de VLD

Dikke Freddy op Theater aan Zee

Erik Vlaminck

Erik Vlaminck

Erik Vlaminck is roman- en theaterauteur.

Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten

© ID / Dieter Telemans

Geachte mevrouw, beste Gwenny,Dikke Freddy schrijft op Theater aan Zee in Oostende elke dag een brief. Als vaste plek waar de brieven van Dikke Freddy zes keer per jaar verschijnen, mag Sociaal.Net deze reeks nieuwe brieven publiceren. Een zomerspecial.

Wellicht verwacht u dat ik u lastigval met Turteltaks en Tommeleintol maar dat is niet het geval want ik heb uw ondergeschikte, Bart Tommelein, gisteren persoonlijk aangeschreven en hem enkele ideeën bezorgd om de Tommeleintol weg te werken.

Ik schrijf u echter met de vraag om eens een gesprek met uw ondergeschikte, Maggie De Block, te voeren. Ik heb haar zelf reeds verschillende keren aangeschreven maar ik krijg nooit antwoord.

‘Ik krijg nooit antwoord van Maggie De Block.’

Ik heb haar beleefd laten weten dat het niet eerlijk is dat een arme mens die bij een tandarts zijn tanden laat trekken niet kan trekken van de ziekenkas. Gelukkig heb ik dat probleem voor mezelf opgelost. Mijn huisarts trekt mijn tanden en dan trek ik wel van de ziekenkas. Ik kan deze oplossing trouwens aan iedereen aanraden want de meeste huisartsen kunnen beter tanden trekken dan tandartsen omdat de meeste tandartsen, naar ik in De Pelikaan verneem, eigenlijk gebuisde huisartsen zijn.

Ik heb Maggie De Block ook aangeschreven omdat het een schande is dat een mens tegenwoordig in het ziekenhuis een voorschot moet betalen vooraleer hij behandeld wordt. Gelukkig heb ik ook voor dat probleem een oplossing gevonden die ik kan aanraden. Laat u vierkant neervallen in de hal van het ziekenhuis, blijf vervolgens met uw ogen gesloten onbeweeglijk liggen, en u zult zien dat u binnen de vijf minuten zonder voorschot te betalen geholpen wordt.

Nu lees ik in de gazet dat Maggie De Block, tegen september twaalf jongeren onder de 26 jaar aan het werk gaat zetten om de tabaks- en de alcoholwetgeving in ons land te controleren. Zij moeten erop toezien dat het rookverbod in de horeca-instellingen wordt nageleefd en dat er geen alcohol wordt verkocht aan de verkeerde mensen. Van de nieuwe werknemers wordt verwacht dat zij undercover -in ’t geniep heet dat in gewoon Vlaams- regelmatig het nachtleven induiken om daar na te gaan of de wetgeving rond alcohol en tabak voor minderjarigen wordt nageleefd. Vervolgens verklikken zij de zondaars en worden zij daar voor betaald. Een echt liberaal plan.

Ik begrijp trouwens niet dat de liberalen in de regering niet beter samenwerken. Uw ondergeschikte, Sven Gatz, heeft er pas voor gezorgd dat tientallen jonge acteurs en actrices hun job kwijt zijn. Heel de sfeer in Café Koer op Theater aan Zee wordt er door bezoedeld. Waarom geeft Maggie De Block die twaalf jobs niet rechtstreeks aan de werkloos geworden acteurs en actrices van bijvoorbeeld Theater Het Kip en van Tristero. Toevallig zijn die juist met twaalf en ik zie alle dagen in Café Koer dat zij het nachtleven perfect kennen, en ze kunnen zonder probleem undercover gaan want ze hebben theaterschool gedaan. Door hen een job te geven kan trouwens voorkomen worden dat ze op korte tijd radicaliseren want dat risico zit er nu toch echt wel in.

‘Het is een schande dat je een voorschot moet betalen voor je behandeld wordt.’

Het enige waar ze in hun nieuwe job mogelijk niet zo goed in zijn, is het onderdeel verklikken. Maar Maggie De Block zal hen wel kunnen uitleggen dat de wereld van vandaag niet meer zonder verklikkers kan. Als de presidenten van Rusland en van Turkije bijvoorbeeld geen verklikkers in dienst hadden, dan hadden zij al lang hun post kwijt geweest.

Enfin, ik hoop dat u het met Maggie De Block kunt regelen om die twaalf openstaande betrekkingen aan die jonge acteurs en actrices te geven. Indien het lukt zullen die acteurs en actrices een paar van mijn openstaande schulden in Café Koer aanzuiveren en ik zou u daar zeer dankbaar voorzijn.

Met hoogachting,

Dikke Freddy

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.