Boek

Zorg zonder naam

Mantelzorgwijzer

Geert Vandamme

Op de cover is een volle maan afgebeeld. Deze verwijst naar de metafoor die de auteur en politica als rode draad in het boek meeneemt. Mantelzorg is als de achterkant van de maan. Die achterzijde is er altijd, maar blijft uit het zicht.

Definitie

De auteur van dit boekje, Anne Dedry, is federaal parlementslid van Groen. In een vorig leven was ze onder meer directeur van Ons Zorgnetwerk, een belangenvereniging van mantelzorgers. Ze vergelijkt mantelzorg met de achterkant van de maan: vaak uit het zicht en even vaak onterecht beschouwd als de achterkant van de professionele zorgcontext.

‘Mantelzorg is als de achterkant van de maan.’

Ze definieert mantelzorg als alle zorg die in een affectieve, relationele context aan elkaar wordt gegeven, zonder dat er sprake is van een vergoeding. Wie mantelzorg opneemt, rolt als het ware in zijn of haar engagement en doet het vrijwillig. Dit engagement kadert niet binnen een sturende structuur. Net daarom is mantelzorg een specifieke niche in de informele zorgverlening.

Ervaringsverhalen

De theoretische beschouwingen en statistieken zijn in dit boek tot een minimum herleid. Die keuze maakt van ‘Zorg zonder naam’ een vlot lezend boekje dat thema’s belicht die elke mantelzorger aanbelangen.

Die thema’s worden ingeleid met herkenbare ervaringsverhalen. Het boekje is sterk handelingsgericht en biedt heel wat praktische en werkbare tips. Het behandelt vragen die bij elke mantelzorger leven: Hoe maak je de zorgpuzzel? Wie kan zorg mee verlichten? Hoe kunnen we via digitale hulpmiddelen met alle betrokkenen efficiënt communiceren? Hoe vinden we een evenwicht tussen job en zorg?

Ook voor professionals?

‘Zorg zonder naam’ is geschreven voor mantelzorgers. Zij kunnen zich er zeker in terugvinden of herkennen. Het boekje richt zich niet in hoofdzaak naar mensen die binnen de zorg professioneel actief zijn. Maar daarom is het voor die groep niet minder zinvol.

Ook wie professioneel actief is in de zorg kan zich herkennen in de zeven verhalen. De tips en aandachtspunten komen het wederzijds begrip zeker ten goede. Ik denk dan aan het ondersteunend aanwezig zijn als professioneel voor de mantelzorger. Of rond thema’s die in het boek aan bod komen, zoals zelfzorg, respijtzorg of afspraken tussen mensen die deel uitmaken van de zorgpuzzel.

‘Waardering is meer dan een schouderklop.’

Professionals kunnen zeker een rol spelen in de mantelzorgondersteuning. Niet enkel voor het bekomen van premies, maar ook bij het creëren van maatschappelijke waardering, die verder gaat dan een bemoedigende schouderklop.

Een gids

‘Zorg zonder naam’ is opgevat als een gids. De opbouw maakt het mogelijk om losweg een hoofdstuk te lezen. Achteraan in het boek is een lexicon opgenomen, dat toelichting geeft bij veelgebruikte vaktermen.

Als afsluiter steekt de auteur alle mantelzorgers een hart onder de riem en doet ze een terechte oproep naar het beleid. Mantelzorg is te lang benaderd als de onzichtbare kant van de professionele zorgwereld. Hopelijk kan deze uitgave en het Vlaams mantelzorgplan dat veranderen.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.