Boek

Zie de mens

Pleidooi om anders naar elkaar te kijken

Daniël Van den Brande

“Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.” Manu Keirse pleit in dit boek voor een radicaal nieuwe manier van kijken, een manier die de waarde en waardigheid van mensen centraal stelt.

Mensen zien staan

Mensen ‘zien staan’ is geen vanzelfsprekendheid voor wie werkt in een zorgorganisatie. Door de opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden hebben werknemers in de zorg steeds minder zicht op het volledige plaatje. Hulpbehoevenden voelen zich daardoor steeds meer onbegrepen.

“Hulpbehoevenden voelen zich steeds meer onbegrepen.”

“Hoe kun je er zijn voor mensen, als je hen niet ziet staan?”, vraagt Keirse zich af. Zien heeft te maken met aandacht, inleven, nabijheid. Met de mens in zijn geheel zien, het volledige plaatje. Daar gaat dit boek over.

Het gezicht van de ander

Als je wil weten wat je moet doen, mag je niet enkel naar woorden, waarden en principes kijken. Je moet kijken naar het gezicht van de andere mens: zijn behoefte, zijn angst, zijn vreugde, zijn dromen. Dat is niet gemakkelijk in onze samenleving, waar ook de organisaties en zorgvoorzieningen steeds zakelijker worden.

De niet-meetbare kwaliteit dreigt ondergesneeuwd te raken door het meetbare. Keirse spreekt van het risico op ‘tunnelvisie’ bij zorgverstrekkers. Doelstellingen en leerdoelen worden soms belangrijker dan het welbevinden van de persoon.

Drie dimensies

Keirse stelt dat medewerkers in sociale organisaties een driedimensionele kijk moeten hanteren binnen hun job. Onder de horizontale dimensie verstaat hij dat men niet alleen kijkt naar het heden, maar ook naar het verleden en de toekomst. De verticale dimensie verwijst naar het vanuit de hoogte kijken om iets te zien in zijn onderlinge verbondenheid. Maar ook vanuit de diepte kijken om de wereld te zien die onder de waterspiegel verborgen blijft.

De derde dimensie houdt in: kijken van de buitenkant naar de binnenkant. Wat beroert je in de uiterlijke wereld, maar ook wat doet datgene wat je waarneemt met je eigen binnenkant? “Kijken vanuit deze drie dimensies rendeert”, zegt Keirse. Op deze manier zien, levert winst op, leidt tot bewogenheid en kan je in beweging zetten. Door in beweging te komen, word je zelf de verandering die je in de wereld wil zien.

Een welgekomen pleidooi

‘Zie de mens’ is een interessant en vlot leesbaar boek voor mensen die werken in het onderwijs, gezondheidszorg en zorgverlening. Keirse’s pleidooi om voldoende oog te hebben voor de waarde en waardigheid van de mens is welgekomen in deze tijd waar de ‘vereconomisering’ van de maatschappij en de zorg steeds grotere omvang krijgt.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Zie de mens

Pleidooi om anders naar elkaar te kijken

Manu Keirse

Tielt | Uitgeverij Lannoo | 2014 | 200 p | 17,99 euro