Boek

Trauma en veerkracht

Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Ludo De Cort

Hulpverleners worden meer dan hen lief is geconfronteerd met cliënten die onverwachts uit balans geraken. Hoe kunnen we daar als betrokken professionele derde in de hulpverlening mee omgaan?

Uit balans

De meeste cliënten die uit balans dreigen te geraken – de auteur schat dat het hier gaat om 80% – hebben daar geen bijzondere hulp bij nodig. Hun veerkracht en de sociale steun uit hun omgeving zijn groot genoeg om het pijnlijke gebeuren na een tijd een plaats te geven. Zij kunnen zonder al te veel schade verder met hun leven.

Anderen komen er op eigen kracht niet uit en hebben professionele hulp nodig. Bij een relatief kleine groep daarvan is er sprake van een stoornis, het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Zij hebben meer gespecialiseerde hulp nodig.

Anderen kunnen best geholpen worden door de reguliere hulpverlening. Over die laatste groep gaat dit boek van Luuc Smit.

Veerkracht

Het is belangrijk dat van meet af aan het onderscheid gemaakt wordt tussen een problematiek die wel of geen gespecialiseerde hulp nodig heeft.

‘Cruciaal is het juist inschatten van de veerkracht.’

Deskundige hulpverleners moeten dit kunnen. Cruciaal daarbij is het juist inschatten van de veerkracht en de draagkracht van de mensen.

Het thema van dit werk is dan ook veelbelovend. Het sluit aan bij de visie op empowerment van cliënten en bij de recente aandacht voor oplossingsgericht werken.

Wel valt het op dat veerkracht in hoge mate wordt benaderd als iets wat mensen in min of meerdere mate bezitten en waarop de hulpverlening beroep kan doen. Er wordt te weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de hulpverlener veerkracht kan ondersteunen of helpen ontwikkelen.

Veelzijdige problematiek

In kort bestek geeft de auteur inzicht in de veelzijdigheid van de problematiek. Zijn zeer lange ervaring heeft hem, naargelang de problematiek, tot erg gedifferentieerde vormen van aanpak gebracht. De concretisering in praktijkvoorbeelden blijft echter erg beperkt.

‘Het ontbreekt aan praktijkgerichte uitwerking.’

Dit boek biedt een eerste aanzet tot inzicht en professionele reflectie over het omgaan met hulpvragers die uit balans dreigen te geraken, maar vraagt eigenlijk naar verdere praktijkgerichte uitwerking.

Bijna totaal onbesproken is de thematiek van zingeving die bij diep ingrijpende gebeurtenissen sterk naar boven kan komen. En daarmee samenhangend de meer spirituele kant van veerkracht en de aandacht van de professional daarvoor.

Té Nederlands

De namen en adressen van de hulpverlenings- en vormingsorganisaties die met deze thematiek te maken hebben, blijven spijtig genoeg beperkt tot Nederland. Ook de ontwikkelingen rond slachtoffer- en daderhulp van de laatste jaren in Vlaanderen blijven totaal onbesproken.

Toch is het boekje het lezen waard. Het zet hulpverleners aan om stil te staan bij de eigen praktijk. De vertaling moeten ze wel zelf maken.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Trauma en veerkracht

Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Luuc Smit

Amsterdam | Uitgeverij SWP | 2014 | 144 p