Boek

Sporen van de reiziger

Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht

Marc Sercu

Dit boek kwam tot stand naar aanleiding van het afscheid van Carla Vlaskamp als hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze had er als leeropdracht orthopedagogiek, in het bijzonder rond de opvoeding en ondersteuning van personen met ernstige verstandelijke beperkingen.

Liber amicorum

Dit ‘liber amicorum’ vanwege haar collega’s is in de eerste plaats een blijk van waardering voor het werk van Carla Vlaskamp. Ze is ongetwijfeld een autoriteit in haar vakgebied. Hoewel het wel degelijk gaat om een liber amicoricum, waarin men alle lof zwaait voor de afscheidnemende professor, kan men het boek ook beschouwen als een leerboek voor de opleiding orthopedagogiek.

‘Ze is ongetwijfeld een autoriteit in haar vakgebied.’

Deze uitgave is ook een studieboek. Het geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rondom de ondersteuning van personen met een ernstige beperking. De lezer krijgt met het boek een goed beeld van de grote invloed van het werk van Carla Vlaskamp en haar team op het beschreven vakgebied.

Drie delen

Het boek is opgedeeld in drie delen: bestaande sporen, tussensporen en sporen naar de toekomst. In die zin is er de link met de hoofdtitel: sporen van de reiziger.

In elk van de delen komen diverse auteurs aan het woord die elk een facet van de zorg voor personen met een ernstige beperking bespreken. Hierbij komen niet alleen Nederlandse auteurs aan het woord maar ook Vlaamse zoals Katja Petry en Bea Maes.

Doorheen de verschillende bijdragen krijgt men een algemeen beeld van hoe het vandaag staat met het onderzoek naar en de visie op personen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Theorie en praktijk

Het boek heeft ook oog voor de praktijk. In dit opzicht is het meer dan een leerboek en kan het zeker -zijn weg vinden naar een breder publiek van professionals. Toch moet men rekening houden met het wetenschappelijk en academisch karakter. Bovendien zijn een paar hoofdstukken in het Engels geschreven wat de vlotte leesbaarheid tempert.

‘Men moet rekening houden met het wetenschappelijk karakter.’

Het werken met korte hoofdstukken en een duidelijk afgelijnde structuur maakt dat men ook losse passages kan lezen. Als lezer kan je je beperken tot de onderwerpen die je aanbelangen of interesseren. Na ieder hoofdstuk vindt men trouwens een uitgebreide literatuurlijst, waardoor de geïnteresseerde lezer zich verder kan verdiepen in het onderwerp.

Het werk van Carla Vlaskamp neemt in deze bibliografie een prominente plaats in. Toch is er in het boek geen bijdrage of reflectie van haar eigen hand opgenomen, wat men misschien wel kon verwachten.

Een lijvig boek

Achteraan is er een uitgebreide beschrijving opgenomen van de verschillende auteurs, organisaties en stichtingen die het boek ondersteunen. Het is een redelijk lijvig boek, dat enige energie vraagt om het door te lezen. Met een prijs van 32 euro is het ook niet echt goedkoop, maar gezien de inhoud en het aantal bladzijden is de prijs toch te rechtvaardigen.

Voor iedereen die het werk van Carla Vlaskamp kent, is dit zeker een aanrader.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sporen van de reiziger

Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht

Bieuwe F. van der Meulen, Annette A.J. van der Putten, Petra Poppes en Koop Reynders (Red.)

Antwerpen | Garant Uitgevers | 2014 | 299 p | 32 euro