Boek

Samen wijs!

Herstelgericht werken op school

Anneleen Santens

‘Samen wijs!’ werd geschreven door Ligand, een dienst met een onderwijspraktijk en een ontwikkel- en innovatiecentrum voor een duurzaam samenleven. Ligand maakt deel uit van vzw Oranjehuis.

Time-out

Ligand organiseert al jaren een ‘onderwijs-time-out’ voor leerlingen die op school hun plaats niet vinden of moeilijk te handhaven zijn. Samenwerken en netwerken met de jongere, het gezin, de leerkracht, de school en andere diensten zijn het kernelement in de werking.

Dit boek focust op de uitdagingen waarmee scholen geconfronteerd worden: meer diversiteit, vechtscheidingen, kinderarmoede, gedragsproblemen, schoolmoeheid… Ze borrelen geregeld op tot conflicten en moeilijkheden. De autoritaire aanpak van weleer leidt niet tot het gewenste effect.

Herstel

Ligand vindt samen met de jongeren en de scholen een antwoord in het herstelgericht werken.

Scholen zijn bij uitstek het oefenveld om naast theoretische en technische, ook andere vaardigheden verantwoordelijkheidszin, conflicthantering, oplossingsvaardigheden onder de knie te krijgen. Ze bieden niet alleen leerstof, maar ook leefstof.

‘Scholen bieden ook leefstof.’

In het boek legt men de principes van herstel en herstelgericht werken en handelen uit. Van bij het begin wordt duidelijk dat men herstellend handelen veel ruimer interpreteert, inzet en hanteert dan louter een methodiek om met conflict om te gaan.

Het gaat veeleer om een integrale aanpak die een duidelijke klemtoon legt op bouwen aan en herstellen van relaties.

Houding

Herstellend handelen zoals Ligand het dagelijks toepast, gaat niet enkel over een methodiek maar over een houding, een manier van zijn. Hoe kijk je tegen gebeurtenissen aan? Hoe sta je zelf in het leven?

Als lezer neem je na het lezen van dit boek een aantal rode draden mee. Herstellend handelen is niet één interventie die ingezet wordt bij een conflict, maar een continuüm van proactieve en curatieve acties. Herstellend handelen focust op versterken en herstellen van banden tussen mensen.

‘Herstellend handelen is een houding.’

Herstellend handelen spreekt mensen aan op hun krachten en verantwoordelijkheden, welke rol ze ook hebben: slachtoffer, dader of toeschouwer.

Positieve kracht

Als lezer voel je dat dit boek doorleefd werd en vanuit ervaring is ontwikkeld. De inhoud is heel herkenbaar en erg bruikbaar.

Het vernieuwende zit niet zozeer in een nieuwe techniek, methodiek of theorie, wel in de bewuste focus op een grondhouding die handelt vanuit vertrouwen en verbinding. Wanneer leerkrachten of hulpverleners erin slagen zich deze grondhouding eigen te maken, kunnen ze de nodige positieve krachten aanwenden om vastgelopen trajecten te deblokkeren.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.